Kraj leta i Viola® pH test

Kraj leta i Viola® pH test

Merilo kiselosti sredine predstavlja vrednost pH (koncentracija vodonikovih jona). Sredina može biti kisela, bazna ili neutralna. Vrednost pH ide od 1 do 14. pH 7 je neutralno, ispod 7 su kisele sredine a preko 7 su bazne (alkalne) sredine. Voda je neutralna, ima...
Viola Ovulacija test i plodni dani

Viola Ovulacija test i plodni dani

Mesečni ciklus kod žena traje 28-31 dan i ponavlja se u krug. Počinje nakon pojave prve menstruacije i traje do menopauze. Prvi dan ciklusa je ujedino i prvi dan menstrualnog krvarenja. Oko petnaestog dana ciklusa su plodni dani, oni dani kad zrela jajna ćelija putuje...
Helicobacter test

Helicobacter test

Helicobacter pylori je bakterija koja je pronađena relativno skoro i za čije otkriće su dvojica naučnika dobila Nobelovu nagradu. To je gram negativna bakterija, sitna i veoma pokretna. Može da opstane u izrazito kiseloj sredini, sa vrlo malo kiseonika, pa joj kao...